Hierojan ammattitutkinto

Peruskoulutuksen jälkeen olisi hyvä suorittaa hierojan ammattitutkinto. Hierojan ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto, ammattitutkinnon suorittanut kirjataan Valviran rekisteriin terveydenhuoltoalan ammattihenkilönä ja hänellä on oikeus käyttää koulutettu Hieroja-nimikettä.

Yhteistyöoppilaitoksemme on Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu. Koulutus ja näytöt järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun kanssa.

Lisätietoja tutkintovaatimuksista löydät Opetushallituksen sivuilta: Hieronnan ammattitutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö: 

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)

Erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarpeen arviointi, potilaslähtöisen hoitosuunnitelman laatiminen, hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen ja oman työn arviointi ja kehittäminen. Sisältää esim. potilaan tutkimista, hoidon kirjaamista, hieronnan perusteita ja soveltamista, lihasvenytyksiä, omahoidon ohjaamista, fysiologiaa, lääketieteellisiä opintoja sekä rakenteellista ja toiminnallista anatomiaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean määrittely, liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen arvioiminen, yritystoiminnan aloittamissuunnitelman laatiminen, yrityksen talouden hallinnan suunnittelu ja yrittäjävalmiuksien arvioiminen sekä kehittäminen.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)

Hierottavan tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden arviointi, tavallisimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyn suunnittelu ja ohjaus, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen sekä oman työn arviointi ja kehittäminen.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)

Raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen arviointi, raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman laatiminen, rajanivelten liikkuvuutta edistävän hoidon toteutus, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen sekä oman työn arviointi ja kehittäminen. Sisältää esim. nivelten liikkuvuuden tutkimista, pehmytkudos- ja nivelkäsittelytekniikoita sekä turvotusta vähentäviä tukisidoksia ja teippauksia.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Ilmoittautuminen ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Teemme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman  näyttöä varten. HOKS:n tarkoituksena on kartoittaa näyttöön hakeutuvien lähtötaso ja sen perusteella antaa ohjeita näyttöön valmistautumista varten. Näyttöryhmä valitaan HOKS:en perusteella (sekä tarvittaessa anatomian kokeella).

Hierojan ammattitutkinnon aikataulu, syksy 2019

Elokuussa 2019 alkaa näyttötutkintoon valmentava lisäkoulutus. Tarkat alkamisajankohdat saat näyttöinfossa.

Tutkintotilaisuuden ajankohdat ovat:

päivät tarkentuvat kevään 2019 aikana! 

Tutkintomaksu

Näyttötutkinnon hinta: 1000 €, sisältää näyttötutkintoon valmentavan lisäkoulutuksen sekä näyttötutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittajalle tulee lisäksi maksettavaksi:

  • Valviralle rekisteröintimaksu 40 €
  • Opiskelijan tulee itse hoitaa EA1 (ensiapu) valmius !

Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu hakemaan Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 395-456 euroa. Lisätietoa stipendistä löydät täältä.  

Yhteystiedot

Humalistonkatu 17 a, 2. krs.
20100 Turku

Puhelin
(02) 233 9993

Ota yhteyttä