Koulutuksen sisältö

Koulutuksemme ovat monimuoto-opiskelua ja koostuvat lähiopetuksesta, käytännön työharjoittelusta sekä etäopiskelusta. Koulutuksemme tähtäävät hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu hakemaan Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 395-456 euroa. Lisätietoa stipendistä löydät täältä. 

Tarjoamme asiantuntevaa, laadukasta koulutusta kokeneiden, osaavien ja motivoituneiden opettajien johdolla. Yhteistyöoppilaitoksemme on Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu. Koulutus ja näytöt järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun kanssa.

Koulutuksemme kuuluvat Kelan opintotuen piiriin.

Hierontakoulutukseemme sisältyy klassisen hieronnan koulutus. Lisäksi koulutuksemme sisältää raajanivelten liikkuvuutta edistäviä traktio-, vipuvarsi-, fascia- ym. tekniikoita. Toteuttamissuunnitelma pohjautuu voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin (hieronnan ammattitutkinto 2019). Lisätietoja tutkintovaatimuksista löydät Opetushallituksen sivuilta: Hieronnan ammattitutkinnon perusteet

Lähiopetus on kaksi kertaa viikossa aamuisin klo 9-12 tai iltaisin klo 17-20 ryhmävalintasi mukaan. Halutessasi voit osallistua vaihdellen aamu- ja iltaopetukseen. Osa teoria-asioista opiskellaan itsenäisesti (ohjatusti).

Koulutukseen kuuluva työharjoittelumäärä on 120 tuntia. Tekemällä työharjoittelua yli 120 tuntia, on mahdollista saada hyvitystä koulutusmaksusta. Työharjoittelu suoritetaan koulun vastaanotolla valitseminasi ajankohtina henkilökunnan valvonnassa.

Koulutuksen sisältö: 

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)

Erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarpeen arviointi, potilaslähtöisen hoitosuunnitelman laatiminen, hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen ja oman työn arviointi ja kehittäminen. Sisältää esim. potilaan tutkimista, hoidon kirjaamista, hieronnan perusteita ja soveltamista, lihasvenytyksiä, omahoidon ohjaamista, fysiologiaa, lääketieteellisiä opintoja sekä rakenteellista ja toiminnallista anatomiaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean määrittely, liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen arvioiminen, yritystoiminnan aloittamissuunnitelman laatiminen, yrityksen talouden hallinnan suunnittelu ja yrittäjävalmiuksien arvioiminen sekä kehittäminen.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)

Hierottavan tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden arviointi, tavallisimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyn suunnittelu ja ohjaus, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen sekä oman työn arviointi ja kehittäminen.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)

Raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen arviointi, raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman laatiminen, rajanivelten liikkuvuutta edistävän hoidon toteutus, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen sekä oman työn arviointi ja kehittäminen. Sisältää esim. nivelten liikkuvuuden tutkimista, pehmytkudos- ja nivelkäsittelytekniikoita sekä turvotusta vähentäviä tukisidoksia ja teippauksia.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Yhteystiedot

Humalistonkatu 17 a, 2. krs.
20100 Turku

Puhelin
(02) 233 9993

Ota yhteyttä