Koulutuksen sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta 143 h, etäopetusta 85 h sekä työharjoittelua 120 h.

Hierojana toimiminen

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, fysiologia, hierontatyön perusteet, hierontaotteet, hierojana toimiminen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla, toimiminen työyhteisössä, asiakaspalvelu, hoitoetiikka, asiakkaan tutkiminen ja hierontasuunnitelman laatiminen, perusterveen asiakkaan hierominen, asiakkaan terveyden edistäminen, oman työhyvinvoinnin edistäminen, tiedon hakeminen, käsitteleminen ja käyttäminen työssä sekä oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen.

Hieronta hoitotapahtumana

Asiantuntijaverkostossa toimiminen, hoitotilan valmisteleminen, lihashuolto, aktiiviset ja passiiviset venytykset, työergonomiaa, hoitosuunnitelman tekeminen, pintalämpö- ja kylmähoitojen antaminen, erilaisten asiakkaiden hierominen, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisemisen ohjaaminen, potilasasiakirjan laatiminen, oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja oman ammattitaidon, työn ja ammattialan kehittäminen.

Hieroja yrittäjänä

Toiminnan suunnittelu terveydenhuollon yrittäjänä, terveydenhuollon yrittäjänä toimiminen ja omien yrittäjävalmiuksien arvioiminen.

Valinnainen tutkinnon osa

Niveltoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen.

Turun Hieronta-Akatemiassa tutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy valinnaisista osista niveltoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen, joka on yksi tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta. Valinnaiset tutkinnon osat ovat vaihtoehtoisesti seuraavista tutkinnoista (valittava yksi tutkinnon osa):

  • Tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (vaihtoehtoisesti Kasvun tukeminen ja ohjaus, Kuntoutumisen tukeminen tai Hoito ja huolenpito)
  • Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa liikunnan ammattitutkinnosta

Hierojan tutkintotoimikunta tunnustaa valinnaisen tutkinnon osan osaksi hierojan ammattitutkintoa todistuksen perusteella.

Yhteystiedot

Humalistonkatu 17 a, 2. krs.
20100 Turku

Puhelin
(02) 233 9993

Ota yhteyttä